නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

දුරින් හිඳ මා බලා ඉන්නම් - durin hinda maa (දිමංක වෙල්ලාලගේ - dimanka wellalage)


dimanka wellalage sinhala song lyrics


දුරින් හිඳ මා බලා ඉන්නම්
ඔබේ මතකෙන් මැකී යන්නම්
හීන හොයලා මාව හැරදා

ඈත ගිය පාර බලා ඉන්නම්...//

කීව නිසා ඉවසන්න කියා මං
පමණ ගෙවා ඉවසන්න ඇතී
හීන සොයා තව දුක් වින්දා මං
තාම ඔයා එය දන්නෙ නැතී
හින හෙන්න හිතා හැරයන්න ගියානම්
යන්න ඔයා වරදින්නෙ නැතී...//

දුරින් හිඳ මා.....

මැව්ව කතා පවසන්න එපා මං
බොරුව කියා ළග උන්නේ නැති
වෙන්න සමා දුක් වෙන්න උනානම්
ඔබව සොයා යළි එන්නේ නැතී
දුක් වෙන්නේ මා හිනැහෙන්නෙ ඔයා නම්
ඊට වඩා මට ඕනේ නැති...//

දුරින් හිඳ මා.........

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X