නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

දිනක මගේ දිව් ගමනේ - dinaka mage diwi (ශිහාන් මිහිරංග - shihan mihiranga)


Shihan mihiranga sinhala song lyrics


දිනක මගේ දිව් ගමනේ
මට හිමි නැති හදවත ඔබගේ
කාටත් කලින් මාගේ වෙන්න
ආයේ ලබන ජන්මයේ
ඔබේ අත ගන්නට ඒ භවේ
දිනක මගේ දිවි ගමනේ.......

හමුවෙලා රැදුනෙ කාලයේ මාගේ ලගින් ඔයා
වරදවා දැනුනෙ හිත ඔබේ ආදරෙයි මට කියා
මට සමා වනු මැනේ වරද කෙරුවත් එදා
කාටත් කලින් මාගේ වෙන්න
ආයේ ලබන ජන්මයේ
ඔබේ අත ගන්නට ඒ භවේ
දිනක මගේ දිවි ගමනේ......

සැනසිලා ඉන්න පෙම්වතුන් දකින විටත් මෙදා
සීහිවෙලා ඔබව නෙතු මගේ පාලුවෙන් තැවෙනවා....
මට ඔයා වටිනවා ජිවිතෙටත් වඩා
කාටත් කලින් මාගේ වෙන්න
ආයේ ලබන ජන්මයේ
ඔබේ අත ගන්නට ඒ භවේ

දිනක මගේ දිවි ගමනේ........

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X