නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

ඇසුවේද කවුරුන් හෝ ඔබෙන් - asuweda kawurun ho (සුනිල් එදිරිසිංහ - sunil edirisingha)

ඇසුවේද කවුරුන් හෝ ඔබෙන්
හැඬුවේ ඇයිද ප් රේමේ නමින්
විමසා නැතිද කිසිදා ඔබත්
කඳුලින් තුරන් වූ ප් රේමයක්......//

සතුටේ උපත කඳුලයි සදා
හද වේදනා දෝතින් ගෙනා....//
පවනේ සිසිල සුසුමයි සිතේ
පෙම් ප් රාර්ථනා බිඳ දා ගෙනා....

ඇසුවේද කවුරුන් හෝ....

පිපි මල් මතින් පියමන් කළෝ
දිනුවේද කවදා ප් රේමයෙන්....//
විඳි වේදනා සතුටින් දරා
පැරදී ගියේ කවුදෝ එයින්....

ඇසුවේද කවුරුන් හෝ......

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X