නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

අශාවේ මල් වැටෙන් එබී - ashawe mal waten (බණ්ඩාර අතාවුද - bandara athawuda)


bandara athauda songs


"අශාවේ මල් වැටෙන් එබී
නිලුපුල් දෑසින් මදෙස බැලූ
නයන කළු නුඹ මගේ කළු

රෑ නිල් අහසේ නිදන සදවතී
අදින සළු මිදුලෙ එලූ
සුන්දර නින්දේ මා සිහිවෙනවද
කියනු කළු මට කියනු කළු

පායන සඳ සේ රුසිරු හසරැලි
දෙතොල වෙළු නයන කළු
සුන්දර මොහොතේ මා සිහිවෙනවද
කියනු කළු මට කියනු කළු
"

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X