නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

හිත් වල කෝ බං ආදරේ - Hith wala ko ban adare


රැව්ලක් වැව්වට චේ ග්වේර වගේ..,
මත් වී හිටියට බොබ් මාලේ වගේ..,
හිත් වල කෝ බන් ? ආදරේ.//

වැලන්ටයින් දා රතු මල් දුන්නට..,
අම්ම තාත්තව මඩමට දැම්මද?..,
හිත්වල කෝ බන් ? ආදරේ.//

බැලු බැලු අත අයි ෆෝන් තිබුනට..,
නූතන ශරීර බ්‍රැන්ඩඩ් ඇන්දට..,
හිත්වල කෝ බන් ? ආදරේ.//

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X