නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

ඔය ඇස් දිහා - Oya as diha (Pradeep Rangana)ඔය ඇස් දිහා පෙම යාවෙලා
Supun Ayeshmanthaගෙතු කාරනා හද දිවුරුවා
සිත තෝරනා ඔබ පෙම් සිනා
ලැබෙනා තුරා මා යදිනවා
හැගුමන් පායලා සිතුමන් වෑහිලා
එනමුත් නොහැගෙදෝ ආදරේ
ඉතිරෙන ආදරේ ඔය හද නැවතිලා
මට සිත දේදෝ පැතු කුමරියේ

මාගේ දෛවේ පිදුවේ උරුමේ ඔබ වේදැයි
සිත කීවේ දුටු මුල් දිනේ
පැටලුම් ලියා විසදුම් සොයනා සිත ලග
දෑහින් කිවු ඔබ කවුදෝ කියා
ඔබ නිසා සිත අහැරිලා අදුරේ පවා
තනිකරයිද සිත අසනවා
ඔබ හද හිමි වුනත් ඔබ අහිමි වුනත්
මගේ පපු තුරුලේ සැනසුම ඔබයි
ගැයෙනා  තනුවේ පදවැල් ඔබමයි සදා
එය ඔබෙ නමට පුදමී සදා

ඔය ඇස් දිහා පෙම යාවෙලා

ඇසෙනා මානේ ඔබ අද වේ නම්
ඇතිනම් හෘදේ ඇයි මේ නොපිරූ හිතක්
මාගේ හෘදේ මෙතරම් ආලේ උතුරා යන්නේ
නොපිරෑ තැන් පුරවන්නමයි
ඔබ නිසා තැනු ගීතේ අවසානය ගෙනෙයි
මැවු සිහිනේ පිබිදේයිද මන්දා
ඔබ හද හිමි වුනත් ඔබ අහිමි වුනත්
මගේ පපු තුරුලේ සැනසුම ඔබයි
ගැයෙනා තනුවේ පදවැල් ඔබමයි සදා
එය ඔබ නමට පුදමී සදා

ගැයෙනා තනුවේ පදවැල් ඔබමයි සදා
එය ඔබ නමට පුදමී සදා

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X