නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

සරා සඳේ - Sara sade (H.R.Jothipala)


Thilini malka
සරා සඳේ සිනා සේලේ ගිලිහී වැටිලා
වලා තලේ ඔබේ දෑසින් සිනහා මැවිලා
තනිවි අඳුරේ සුසුමේ වෙලිලා...

වැතිරි සීත මීදුම් පායේ
හදේ වේදනා...//
හඬා වැටේ එදා ඇසු ඔබේ ගීතිකා

සරා සඳේ...

සැඟවී ඈත මේ හැම යායේ
ඔහේ පාවෙලා...//
මිලාන වී ගියාද ඒ සිනා වාසනා

සරා සඳේ..

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X