නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

හිත වාවන්නේම නෑ


bhathiya and santhush sinhala song lyrics


හිත වාවන්නේම නෑ
ඔබ ආයෙත් එන්නේ නෑ
මම තාම දන්න් මා ඔබේ කියා
කිරි කෝඩු මැදියම් රෑ
දුන් හීන එළිවෙන්නේනෑ
ඔබ තාම දන්නේ ඔබ මගේ කියා //
මම තාම දන්නේ මා ඔබේ කියා

සුසුමන් කියා නොදුන්නු ජීවිතේ සුපෙම් කතාව
කියාදුන්නෙ ඔබමයි ලදේ //
දෑසත් පියාන ඉන්නේ
බැරිද තාම අවදි වෙන්න්
බලා ඉන්න බෑ මට තවත්
සීතලෙන් මා වෙලී දෙනුවන් පහන් නිවී
ඔබ යන්නෙ ඇයි ආදරී //

හිත වාවන්නේම...

උකුලේ නිදාන උන්නු කාලේ ආයේ එන්නෙ නෑනේ
තනිවෙන්නා බෑ මට ඉතින් //
කෙහෙරෑල්ලේ ගෑවි ගෑවි
සුවඳ සෙව්වෙ මා එදා
ලංවෙලා ඉන්න බෑ ඉතින්
ආදරේ නෑ ඔයා පඩුවේ මා හෙලා
ඔබ යන්නෙ ඇයි ආදරී //

හිත වාවන්නේම...

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X